Centar za projektovanje i konsalting - Zgrada

Usluge

Efektivna i efikasna organizacija su više nego bitan faktor za uspješan razvoj i provođenje svakog, kako individualnog tako i kapitalnog projekta.

Ikonica - Izrada tehničke dokumentacije
Izrada tehničke dokumentacije

Pored izrade tehničke dokumentacije obavljamo i stručni nadzor za objekte niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje.

Ikonica - Izrada planova
Izrada planova

Izrađujemo zoning, regulacione, te planove parcelacije, urbanističko-tehničke uslove i planove područja posebne namjene.

Ikonica - Revizija tehničke dokumentacije
Revizija tehničke dokumentacije

Vršimo kontrolu tehničke dokumentacije izrađene od strane drugih pravnih lica ovlaštenih za izradu predmetne dokumentacije.

ikonica - Stručni konsalting
Stručni konsalting

Od procesa projektovanja do samog završetka radova nudimo konsalting prilikom odabira izvođača radova, kao kvaliteta i cijene materijala za izgradnju.

O nama

Centar za projektovanje i konsalting osnovan je 2017. godine s ciljem da svojim klijentima ponudi efikasnu i kompletnu uslugu, te cjelokupno vođenje projekta i stručnu podršku tokom čitavog trajanja procesa.

CPK

Centar za projektovanje i konsalting Banja Luka

Osnovna djelatnost našeg biroa je projektovanje objekata visokogradnje i niskogradnje sa svim pratećim fazama (arhitektonska, konstruktivna, elektro, hidro, mašinska, faza niskogradnje i ostale). Svakom projektu pristupamo sa punim kreativnim angažmanom našeg iskusnog tima, pri čemu nam je primarni cilj postići uzajamno povjerenje sa klijentima, a da su konačnim projektom zadovoljne obje strane.

Najčešće su to objekti stambene namjene, ali i poslovne, javne, turističke, kao i objekti javne infrastrukture. Vođeni zahtjevima naših klijenata, te na bazi iskustva obezbjeđujemo vođenje projekata u svim njegovim fazama, krenuvši od analiza i idejnih rješenja, uključujući kompletnu izradu projektne dokumentacije do faze pribavljanja upotrebne dozvole.
Moramo naglasiti veliki broj naših izvedenih projekata, kao i one koji se u ovom trenutku realizuju. Vjerujemo da nas naši projekti, naš tim i naš kontinuitet rada izdvaja od drugih, te da će to svaki klijent lako prepoznati.

ikonica - Stručan i uhodan tim
Stručan i uhodan tim

Vjerujemo da su ljudi ključan faktor uspjeha, zato naš tim čine vrhunski stručnjaci u ovoj oblasti.

ikonica - Veliko projektantsko iskustvo
Veliko projektantsko iskustvo

Naši projekti su dokaz naših vrijednosti, a s ponosom ističemo dugogodišnje iskustvo naših zaposlenih.

Oblasti djelovanja

Detaljan, kavalitetan i pravovremeni plan je kamen temeljac svakog uspješnog posla, te Vam shodno tome možemo ponuditi usluge i podršku iz oblasti arhitekture, niskogradnje, geodezije i elektrotehnike.

PJ CPK Institut

CPK Institut u svom sastavu ima OJ – Sertifikaciono tijelo, Laboratoriju za ispitivanje materijala i Inspekcijsko tijelo.

Sertifikaciono tijelo

Sertifikaciono tijelo vrši sertifikaciju prema standardu BAS EN ISO/IEC17065. Sertifikaciono tijelo vrši sertifikaciju proizvoda i fabričke kontrole proizvodnje.

Saznaj više
Laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija vrši usluge ispitivanja svojstava građevinskih materijala u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC17025.

Saznaj više
Inspekcijsko tijelo

Inspekcijsko tijelo tipa A vrši usluge inspekcijskog nadzora građevinskih materijala u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC17020.

Vijesti

Sertifikati

Svi naši projekti su akreditovani i usaglašeni sa zahtjevima ISO standarda što potvrđuje rang i kvalitet naših usluga, te kredibilitet našeg Centra.

Sertifikat - ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Sistem upravljanja kvalitetom

Sertifikat - ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

Sertifikat - OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja na koja niste pronašli odgovor, kontaktirajte nas putem kontakt forme, e-mailom ili pozovite kontakt telefon.

Imate pitanje?